Инноваци

/mn/p/8018

Надад илүү дээр санаа байна 2015-05-22 09:38

Өнөөдрийн дэлхий ертөнцийн хүчирхэг эдийн засгуудыг инноваци л бий болгожээ. Тийнхүү мөн тэдгээрийг инноваци л авч явах ажээ. Монгол Улс инновацийн тухай бие даасан хуультай, эрх зүйн орчинтой. Дэмжинэ, түшнэ, тулна, хөнгөлнө, чөлөөлнө гэж олон жил ярьсан.    Нэг товчлууртай гар утас б..