Сэтгүүлийн захиалга

Борлуулах үнэ:18.000₮
Хуудасны өнгө:Өнгөт

Сэтгүүлийн зар сурталчилгааны үнэ

II-V нүүр:1.200.000₮
Хавтасны анонс:800.000₮
Бусад нүүрт
A4 буюу сэтгүүлийн нэг нүүр800.000₮
A3 буюу сэтгүүлийн дэлгээ нүүр1.600.000₮
A5 буюу сэтгүүлийн 1/2 нүүр400.000₮
A6 буюу сэтгүүлийн 1/4 нүүр200.000₮
Зар: / төсөл, тендер, ажлын байрны зар/
A4 буюу сэтгүүлийн нэг нүүр320.000₮
A5 буюу сэтгүүлийн 1/2 нүүр160.000₮
A6 буюу сэтгүүлийн 1/4 нүүр80.000₮
Рекламнаас хагас болон бүтэн жилийн гэрээ хийх, хамтран ажиллах хэлбэрээс шалтгаалан 10-20 хувийн хөнгөлөлт үзүүлэхээс гадна бусад урамшуулал санал болгоно.
Хэвлэл захиалгын компаниуд: “The Morning Post” ХХК
“Монгол шуудан” ХХК
“Улаанбаатар шуудан” ХХК
“Түгээмэл шуурхай шуудан” ХХК
“Скай шуудан” ХХК
"Mongolain Economy" сэтгүүлийн редакци

Холбоо барих

“Mongolain Economy” Эдийн засаг, бизнесийн сэтгүүл

Хаяг:
Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, VI хороо, Их сургуулийн гудамж AB center-503 тоот

Утас / Факс:
7011 5476

Маркетингийн менежер:
Д.Барианжав 94092904
Д.Баттулга 94092905

Вэб:
www.mongolianeconomy.mn

Имэйл:
info@mongolianeconomy.mn