Р.Амаржаргал

УИХ-ын гишүүн


Эдийн засаг

Хөгжлийн стратегид нэмэрлэх хувийн хэдэн бодол 2016-09-14 18:00

Асуудлыг шийдэх, бодлого боловсруулахад төр засаг нь системтэй хандах учиртай Удахгүй УИХ-аар хэлэлцүүлэхээр Нийгэм, эдийн засгийн үндсэн чиглэл, 2017 оны төсөв орж ирнэ. Ялангуяа үндсэн чиглэл гэж авахад, хаяхад ч хэцүү баримт бичиг бий. Хэлэлцсэн төдий л болно. Хүслийн жагсаалт мэт нэг зүйл эцс..

Эдийн засаг

Хүлээлт гэдэг эдийн засгийн ойлголтыг бид огт судлаагүй 2016-05-19 10:44

Санхүү, эдийн засгийн дээд сургууль ес дэх удаагийн эрдэм шинжилгээний бага хурлаа өнгөрсөн сарын 21-нд “Монголын эдийн засгийн хөгжлийн шинэ алхам”  нэртэй зохион байгуулав.  Энэ  удаагийн хурал  найман салбар хуралдаантай,  салбар хуралдаан тус бүр дунджаар 1..

Хууль

Хууль баталж байгаа байдлыг өөрчлөх тухай 2014-08-19 15:56

Р.Амаржаргал   УИХ-ын гишүүн     Peer review – гэж сонссон байх. Академик чанартай сэтгүүлд тогтмол хэрэглэдэг. Жишээ нь: би нэг сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний материал өгсөн бол миний нэрийг даран хэн бичсэнийг мэдэх аргагүйгээр 3 шүүмжлэгчдэд илгээнэ. Чухам хэнд илгээсэн б..

Эдийн засаг

Бид нүүрсний үнээс биш өөрсдөөсөө болж хямарлаа 2013-08-13 10:06

“Тогтворгүй” хэмээх  үгээр зөвхөн өнөөгийн валютын ханшийн хөдөлгөөн, эдийн засгийг бүхэлд нь тодорхойлоод зогсохгүй бусад салбарт ч төрийн бодлого ямархүү байгааг илэрхийлжээ.   “Тогтворгүй”-эл байдал бараг жил хагас үргэлжилж цаашлаад улам бүр тэлэх хандлагата..