Г. Мөнх-Эрдэнэ

Гаүли үнэт цаасны компанийн Хөрөнгө оруулалтын шинжээч


Хөрөнгийн зах зээл

Шинэ нөхцөл 2016-01-22 14:06

Г.Мөнх-Эрдэнэ /Хөрөнгө оруулалтын шинжээч/ “Монгол шуудан” компанид шинэ нөхцөл байдал үүсээд байна. 100 хувь төрийн өмчит компани байсан өнгөрсөн  оны арванхоёрдугаар  сарын 28-наас энэ оны нэгдүгээр  сарын 06-ны хооронд 34 хувиа хөрөнгийн зах дээр арилжаалж  нээл..

Хөрөнгийн зах зээл

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд заавал суух 4 шалтгаан 2015-02-05 15:31

Г.Мөнх-Эрдэнэ /Хөрөнгө оруулалтын шинжээч/   Монголын өнөөгийн нөхцөл байдал Хувьцаат компаниудын мэдээллийн ил тод байдал алгуур сайжирч байгаа ч олон улсын түвшинд хүрээгүй хэвээр байна. Энэ нь хөрөнгийн зах зээлд итгэх итгэл сулрахад хүчтэй нөлөөлдөг. Тэгвэл гадаадын томоохон биржү..