Б.Энхмөнх

Орчуулагч


Ертөнц

Хуучин хувцасны эцсийн зогсоол 2015-03-24 12:26

Сайн үйлсэд хэмээн итгэж олон мянган хүн хуучин хувцасаа ядуу, буурай орнууд руу илгээхээр холбогдох байгууллагуудад хандивладаг. Гэвч саяхны нэгэн судлагаагаар хандив нэртэй хуучин хувцасны дийлэнх хувь гаднын орнууд руу экспортод гарч, 4.3 тэрбум ам.доллараар хэмжигдэх дэлхийн хэмжээний худалдаа..