Д.Цэрэндорж

/Монголын менежментийн холбооны тэргүүн, профессор/


Үзэл бодол

Эдийн биш, “засаглал” -ын хямралыг гэтлэхийн тухайд хэдэн үг 2015-04-17 17:33

Д.Цэрэндорж /Монголын менежментийн холбооны тэргүүн, профессор/   Өнөө цагт эрх мэдэлтэй, хөрөнгө санхүүгийн боломжтой цөөнх нь дураар дургиж, ядуу зүдүү жирийн ард иргэд зовлонгийн хүндийг амсдаг бурангуй  ёс эргэн  ирж нийгмийн  тэгш биш байдал газар авч байгааг мэдэхгүй хү..