Д. Жаргалсайхан

Уул уурхайн эдийн засагч, MIH группын ерөнхийлөгч


Эдийн засаг

Тулгын гурван чулууны загвар 2016-05-17 10:37

Ямар нэг шинэ зүйлийг бид барьж байгуулах, бий болгох, хөгжүүлэхийн тулд эхлээд заавал тэр шинэ зүйлийнхээ тухай төсөөллийг нүдэнд харагдахуйцаар зурж, хэлэлцэж бас боломжтой бол багахан хэмжээгээр туршиж үзэж, таньж мэдсэнийхээ дараа л  түүнийгээ хэрэгжүүлж эхэлдэг. Жишээ нь, амины орон сууц..