Б.Мөнхзаяа

СЭЗИС-ийн Санхүүгийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч


Үнэ ханш

Долларын ханш ба долларын хадгаламжийн хүү 2016-11-21 10:51

Б.Мөнхзаяа (Ph.D, СЭЗИС-ийн Санхүүгийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч) Долларын ханшийг бууруулахын тулд нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, эсвэл эрэлтийг бууруулах арга хэмжээ авах хэрэгтэй болж байна. Нийлүүлэлт нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүдийн үр дүн харьцангуй урт хугацаанд гарах төлөвтэй байна. Хар..