Б.Найдалаа

Эдийн засагч


Ногоон эдийн засаг

Монгол Улсад ногоон санхүүжилтийн усалгааны систем байгуулах боломж 2017-03-16 11:09

Лондонд бүртгэлтэй дэлхийн томоохонд орох банк санхүүгийн нэгдэл, алдарт HSBC зөвхөн зээл олгосныхоо төлөө 2012 онд асуудалд орж, санхүү болон нэр хүндийн том хохирол амсжээ[1]. HSBC банк Малайзын Саравак мужид мод бэлтгэлийн нэгэн харилцагчдаа сайн судлалгүй, өөрсдийн тунхагласан бодлогоо мөрдө..