Монгол Улсын аж үйлдвэржүүлэлтийн өнөөгийн байдал цаашдын зорилт

Монгол улсын хөгжлийн ирээдүй, стратеги төлөвлөлт нь өнөөгийн уул уурхайн салбарын олборлох үйлдвэрлэлийн үнийн өсөлтөөр хангагдах бус, харин бодит эдийн засгийн өсөлт, эдийн засгийн олон талт тулгууруудыг зөв хослуулан хөгжүүлж, ард түмэн, иргэдийнхээ аж амьдралыг дээшлүүлэн, ядуурлыг арилгахад чиглэгдэх ѐстой гэдэгтэй бараг бүгд санал нийлэх байхаа.
Тэгвэл энэ талаар хийгдэж, өрнөж буй төр-засгийн бодлогын талаар товч судалгааг хийж үзье.