Судалгаа

Хөдөлмөр эрхлэлтийн барометрийн судалгаа

СудлаачГ.Мягмардулам
БайгууллагаХөдөлмөр нийгмийн хамгааллын судалгааны институт
Огно:2017

Барометрийн судалгааны зорилго нь хөдөлмөрийн зах зээлийн богино хугацааны эрэлтийг тодорхойлж, 2017 онд ажиллах хүчний хэрэгцээг мэргэжил, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар, газар зүйн байршлаар тодруулан, боловсрол сургалтын, хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчид болон ...

Mongolian Economy

Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхэлтийн судалгаа

СудлаачД.Алтангэрэл, Н.Жаргалсайхан, Г.Мягмардулам, Н.Насантогтох, А.Дэлгэрсайхан
БайгууллагаМонгол Улсын Хөдөлмөрийн яамны харьяа Хөдөлмөрийн судалгааны институт
Огно:2013 он

Сургууль төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа хийгддэггүй, салбарын яам, сургалтын байгууллагаас зарлаж байгаа статистик мэдээлэл нь өөрөө эргэлзээтэй бөгөөд баталгаатай мэдээлэл байж чаддаггүй. Иймээс төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийã бүтэц, төлөв байдал, онцлог, хүндрэл бэрхшээл зэрэг олон талаас ...

admin

ХАА-н салбарын өрсөлдөх чадвар ба орон нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшин

СудлаачБ.Түвшинтөгс , Г.Бумчимэг, Д.Эрдэнэбулган
БайгууллагаЭдийн засгийн судалгаа эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
Огно:2015-12-01

Энэ судалгаагаар бид юуны өмнө эдийн засгийн өсөлт огцом өөрчлөгдөж буй сүүлийн жилүүдэд манай улсын хөдөө аж ахуйн салбарын дотоодын болон дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх боломж ямар байгааг тодрууллаа. Үүний тулд газар тариалан, мал аж ...

admin