Төсөл, хөтөлбөр

Мэдээлэл, Харилцаа холбооны дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл

СанаачлагчДэлхийн банк
Хугацаа2006-2013
Төсөв11.85  сая ам.доллар
Олгосон санхүүжилт8.00  сая ам.доллар

Улаан-Уул, Монгол улс - Дэлхийд хүн амын тоогоороо хамгийн нягтаршил багатай буюу 1.5 сая км2газар нутагт нийт 3 сая хүн, түүний тэн хагас нь Улаанбаатар хотод бөөгнөрөн амьдарч, хүн амын 1/3 нь одоог хүртэл нүүдэлчин ...

admin