Нийтлэлчид

Г.Жаргалмаа Багш, судлаач 2006 оноос эхлэн боловсрол, банк санхүүгийн салбар, бизнесийн байгууллагуудад багш, зөвлөхөөр ажиллаж, 2016 онд "Тогтвортой аялал жуулчлалын стандартыг Монголд нэвтрүүлэх боломж" сэдвээр бизнесийн удирдлагын доктор \PhD\-ын зэрэг хамгаалсан. Харилцагчийн үйлчилгээ, харилцааны соёл, үйлчилгээний чанар, стандартын чиглэлээр дагнан сургалт, судалгаа хийдэг.

Д. Жаргалсайхан Залуу судлаачдыг дэмжих сангийн тэргүүн, Системчлэх үйлчилгээний "ТУС Солюшн" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Б Билэгт Эдийн засгийн сэтгүүлч