Худалдааны төвүүдийн ажиллах цагийн хуваарь дахин өөрчлөгдлөө

Улаанбаатар хотын автозамын хэт ачааллаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний хүрээнд Нийслэлийн Засаг дарга А/532 дугаар Захирамж гарган томоохон худалдааны төвүүдийн ажиллах цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулсан. Тэгвэл иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийг үндэслэн Засаг даргын А/532 дугаар Захирамжинд дараах өөрчлөлт орлоо. Улаанбаатар хотын автозамын хэт ачааллаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Нийслэлийн Засаг даргын А/572 дугаар Захирамжийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.