2015: Дэлхийн бүх цаг үеийн хамгийн баян 10 хүн

Сэтгүүлч Б.Халиун