Өнгөрсөн сарын 24-ний байдлаар Улаанбаатар хотын долоон дүүрэгт нийт 189 төслийн 33603 айлын шинэ орон сууц борлуулагдаж байна. Эдгээрийн 160 төсөл энгийн орон сууц, 29 төсөл нь амины орон сууцны зориулалттай байна.

Өнгөрсөн сарын 24-ний байдлаар Улаанбаатар хотын долоон дүүрэгт нийт 189 төслийн 33603 айлын шинэ орон сууц борлуулагдаж байна. Эдгээрийн 160 төсөл энгийн орон сууц, 29 төсөл нь амины орон сууцны зориулалттай байна.

 
Нийт төслийн нэг ам дөрвөлжин талбайн үнийг харьцуулбал найман хувь нь  1.5 сая төгрөгөөс доош, 57 хувь нь 1.5 - 2.5 сая төгрөг, 35 хувь нь 2.5 сая төгрөгөөс дээш үнээр борлуулагдаж байна.