Хуучин орон сууцны үнэ хэд байна вэ

 Энэ сарны 25-нд үл хөдлөх хөрөнгийн “Мастер Пропертис” компаниас хуучин орон сууцны үнийн судалгааг танилцууллаа.

                                    Ам дөрвөлжин талбайн дундаж үнэ /Сая,төгрөгөөр/

                                                                                                                                                                                 /Хүснэгтээр/

 Эх сурвалж: Мастер пропертис