Хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнэ 0.3-9.6 хувиар өсчээ

Хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүн сараар, зарим тохиолдолд долоо хоногоор өсч буй. Үнийн өсөлт нь бидний сарын орлоготой шууд холбоотой. Энэ сарын 3-ны байдлаар хүнсний гол нэрийн барааны үнийг өмнөх сартай харьцуулахад 1.5 хувь, өмнөх долоо хоногийнхтой харьцуулахад 2.1 хувиар өссөн талаар Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ.

 

 

 

 

 Махны үнэ энэ сарын 3-ны байдлаар /хувиар/

 
 
 
 
 
 
 
Хүнсний өргөн хэрэглээний барааны үнэ өнгөрсөн сартай харьцуулахад /хувиар/