Хөрөнгө оруулагчдын идэвх нэмэгдэж байна

Үнэт цаасны зах зээлийн арилжаанд гадаадын хөрөнгө оруулагчдын оролцооны идэвхийг өнгөрсөн сарын байдлаар авч үзэхэд өмнөх оны мөн үеэс 2.5 дахин нэмэгдэж, 5.5 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна.

Мөн дотоодын хөрөнгө оруулагчдын арилжааны идэвх өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 28 дахин нэмэгдэж, нийт 323 тэрбум төгрөгт хүрчээ.

 

 

 

Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж