Дэлхийн бусад орны хадгаламжийн хүүгийн орлогоос авдаг татварын хувь

Арилжааны банкны хадгаламжийн хүүгийн орлогоос татвар авдаг жишиг гадаадын бусад оронд мөн байдаг аж. Зарим улс орны хадгаламжийн хүүгийн орлогоос авдаг татварын хувь хэмжээг хүснэгтээр хүргэж байна.

Хүснэгтээс харвал татварын хувь хэмжээ харилцан адилгүй байгаа бөгөөд Америкийн нэгдсэн улсын хувьд татварын хувь хэмжээ нь хадгаламжийн орлогын үнийн дүнгээс хамааран өөр өөр байдаг аж.
   
Улс                                             Татварын хувь 

1 Бельги                     15%
2 Финланд                     29%
3 Франц                     25%
4 Грек                     15%
5 Ирланд                             24%
6 Герман                             30%
7 Португал                     20%
8 Испани                             25%
9 Итали                     27%
10 Англи                             20%
11 Украйн                             20%
12 АНУ          0-$9,225             10%
 $9,226 - $37,450 15%
                            $37,451-$90,750     20%
 
Монгол Улсын Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу ирэх оны нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн банкны бүх төрлийн хадгаламжийн хүүгийн орлогоос 10 хувийн албан татвар авахаар болж буй. 
 
Учир нь уг хуульд 2012 оны аравдугаар сарын 25-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт оруулж мөнгөн хадгаламжийн нийт хэмжээ нь 100 сая төгрөгөөс бага, нэг жилээс дээш хугацаатай хадгаламжийн хүүгийн орлогыг энэ оныг дуустал хугацаанд татвараас чөлөөлж байсан юм.
 
 
 
 
 
 
 
 
Эх сурвалж: Монголын хөрөнгийн бирж