Эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлэх төслүүд

Эрчим хүчний салбарт ирэх жилүүдэд олон том бүтээн байгуулалт өрнөнө. Засгийн газраас хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа төслүүдийг танилцуулж байна. 

ДЦС- Дулааны цахилгаан станц

СЦС- Салхин цахилгаан станц

ДС- Дулааны станц

УХЦС- Ус  хуримтлуулах цахилгаан станц

ЦДАШ- Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам