Зээлийн хүүг хоёр дахин бууруулна

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос банк бус санхүүгийн салбарын зээлийн хүүг үе шаттай бууруулж, дөрвөн жилийн хугацаанд одоогийн байгаа түвшнээс хоёр дахин бага болгох бодлогын зорилтоо зарлаж мэдээлэл хийлээ.
 
УИХ-аас баталсан “Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр”-т макро эдийн засгийн тогтвортой байдал, бодит өсөлтийг дэмжих хүүгийн уян хатан бодлого хэрэгжүүлэх, зээлийн хугацааг уртасгаж, хүүг бууруулах талаар тодорхой зорилтууд туссан. Үүнийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос нийслэл хотноо шинээр байгуулагдах ББСБ-ын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг 2.5 тэрбум төгрөг болгох шийдвэрийг гаргасан. Өнгөрөгч 10 дугаар сард гарсан уг шийдвэр эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрсэн цаг үед санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, ББСБ-ын чадавх, цар хүрээ, хүртээмжийг өргөжүүлэх, харилцагчид, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах зэрэг олон талын ач холбогдолтойн дээр ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ бууруулах бодит үр нөлөө үзүүлэх юм.
 
Мөн ББСБ-уудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өсөлт ба зээлийн хүүгийн бууралтын хооронд шууд хамаарал байгаа нь судалгаагаар тогтоогдсон аж. Өнөөдрийн байдлаар, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ нь 800 сая төгрөгөөс бага ББСБ-уудын зээлийн дундаж хүү 4.5 хувь байгаа бол 2.5 тэрбумаас их хөрөнгөтэй ББСБ-уудынх 3.3 хувьтай байна. Жигнэсэн дундаж хүү сарын 4.3 хувь, жилийн 51.6 хувь байгаа нь 800 сая төгрөгөөс бага хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй ББСБ харьцангуй олон байгаатай холбоотой юм.
 
ББСБ-уудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг үе шаттай нэмэгдүүлэх бодлогын арга хэмжээг гүйцэт хэрэгжүүлснээр 2020 оны эцэст ББСБ-уудын нэгдсэн балансын нийт актив 2.6 их наяд буюу одоогийнхоос 3.3 дахин их болж, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 1.4 их наядад хүрнэ. Жигнэсэн дундаж хүүгийн хэмжээ 2.1 хувь болж өнөөдрийнхөөс ХОЁР ДАХИН буурахаар байна. Хэрвээ хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг одоо байгаа түвшинд нь хэвээр үлдээвэл ирэх жилүүдэд зээлийн хүү буурахгүй, харин ч өсөх хандлагатайг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан судалгааны дүнд дурджээ.
 
Нэн тэргүүнд хорооны зүгээс  хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ чадавхтай, шаардлага хангасан ББСБ-уудаар жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих болон бусад хөнгөлөлттэй зээлийг дамжуулах олгох зэрэг салбарын хөгжлийг дэмжсэн алхмуудыг хийх аж.
 
Ингэснээр банк бус санхүүгийн салбарын олгосон нийт зээл дөрвөн жилийн эцэст 1.7 их наяд болж, арилжааны банкны зээлийн 10-аас илүү хувьтай тэнцэх тооцоо гарч байна. Зээлийн үйлчилгээний зах зээлд ийм хэмжээний байр суурьтай болсноор банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны нийт санхүүгийн салбарт эзлэх нөлөө мэдэгдэхүйц нэмэгдэж, өрсөлдөөн бий болно. Улмаар ББСБ-уудын зээлийн хүү буурах нь нийт санхүүгийн зах зээл дэх зээлийн үйлчилгээний хүү төлбөрийг бууруулах эерэг хөшүүрэг болж чадна хэмээн Санхүүгийн зохицуулах хороо үзэж байна.