Улс төр

Гаднынхны нүдээр

Монголд хөрөнгө оруулахад учирч болох улс төрийн эрсдэлүүд 2011-10-14 11:28

“Reuters” агентлагийн тусгай сурвалжлагч Дэвид Стэнвэй өнгөрсөн онд “Монголд хөрөнгө оруулахад учирч болох улс төрийн эрсдэлүүд” гэдэг нийтлэл гаргасныг манай өдөр тутмын зарим сонинд хөрвүүлэн хэвлүүлсэн байдаг. Тэгвэл “Reuters” энэ оны дөрөвдүгээр сард уг нийт..