2019-10-25 14:45:14 сэтгэгдэл

ЗАСАГ ДАРГА ГЭХ “ШҮДНИЙ ӨВЧИН”

Бичил уурхайчид буюу хууль ёсоор хувиараа ашигт малтмал олборлогчид үйл ажиллагаа явуулахад орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага хамгийн их хүндрэл...

Дэлгэрэнгүй