2020.11 сар №170

5,000

Онцлох нийтлэл

 • Бодлого
  Зөв голдирол руу хөтлөх шинэтгэл
 • Банкны салбарын шинэтгэл
  Б.Лхагвасүрэн: Банкууд чадавхжсанаар санхүүгийн зах зээл хөгжинө
 • Засаглал
  Банкуудын хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрөл буурч, нээлттэй компани болсноор засаглал сайжирна
 • Хяналт шалгалт
  Ниргэсэн хойно нь хашхирах бус урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бүрдүүлнэ
 • Тодруулга
  Г.Дөлгөөн: Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдалд банкны системийн эрүүл, найдвартай байдал чухал ач холбогдолтой
 • Гадаад хамтын ажиллагаа
  Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн үр дүн
 • Саарал жагсаалт
  Саарал жагсаалтын ерөндөг нь хамтын ажиллагаа
 • Тодруулга
  Г.Энхтайван: Сайн тогтолцоо бүрдүүлбэл саарал жагсаалтад дахин орохгүй
 • Ярилцлага
  Б.Батбаатар: Эн тэргүүнд эрсдэлээ тодорхойлох ёстой
 • Хүртээмжтэй салбар
  Төрөлжүүлэх зорилт
 • Экспертийн булан
  Цар тахлыг сөрсөн арга хэмжээ
 • Сорилт
  “Хүү”-гээ номхотгох нь
 • Стратеги
  Зээлийн хүүг бууруулах шийдлүүд
 • Ярилцлага
  А.Энхжин: Уул уурхайн бус экспортыг дэмжих урт хугацаат санхүүжилт олгоно
 • Ярилцлага
  Б.Баярдаваа: Зээлийн хүү буурснаар хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж сайжирна
 • Гадаадын банк
  Монгол Улсад гадаадын банк орж ирэхэд анхаарах асуудлууд
 • Байр суурь
  Г.Амартүвшин: Дунд болон урт хугацаанд макро орчныг сайжруулах бэлтгэлээ хангаж байна
 • Байр суурь
  Б.Жавхлан: Зээлийн хүүг бууруулахыг төр засаг бодлогын төвд авчирсан нь чухал
 • Байр суурь
  Х.Булгантуяа: Банкны салбарын реформын хоёр дахь шат эхэлсэн
 • Байр суурь
  Г.Цэвэгжав: Хувь эзэмшлийн төвлөрлийг зах зээлийн зарчмаар бууруулбал урт хугацаанд үр дүнтэй
 • Байр суурь
  Х.Алтай: Хөрөнгийн зах зээлийн цар хүрээ тэлж, санхүүгийн зах зээлийн зохистой бүтэц бий болно
 • Байр суурь
  Д.Баярсайхан: Хөрөнгийн зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гаргах чиглэлд хороо анхаарч ажиллана
 • Байр суурь
  Жийн-Паскаль Нгану: Төв банкны хараат бус байдлыг сайжруулах нь шинэтгэлийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд чухал
 • Байр суурь
  Ц.Батсүх: Зээлийн хүү бол эдийн засгийн нөхцөл байдлыг хамгийн сайн илэрхийлэгч
 • Байр суурь
  Ц.Мөнхбаяр: Банкны салбарт төрийн зохицуулалт зайлшгүй хэрэгтэй
Сэтгүүл үзэх