2024.01 сар №195

Онцлох нийтлэл

 • Онцлох зочин
  Д.Амарбаясгалан: Процессын дахин инженерчлэлийн шинжилгээг тогтмол хийх ёстой | 06
 • Байр суурь
  Б.Дөлгөөн: Зуун боломж дэлгэрэг!
 • Судалгаа
  Б.Баасандорж: Процессын дахин инженерчлэл
 • Судалгаа-1
  Төрийн албан хаагчийн ажлаас гарах төлөвийг загварчлах нь
 • Судалгаа-2
  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт хийсэн процессын дахин инженерчлэл
 • Судалгаа-3
  Төрийн албаны чанарын судалгаа
 • Судалгаа-4
  Монгол Улсын төрийн албаны чанарын судалгааг Дэлхийн банкны олон улсын судалгаатай харьцуулсан байдал
 • Судалгаа-5
  Төрийн чадамжийг бүрдүүлэх нь
 • Судалгаа-6
  Эрчим хүчний сэргэлт
 • Судалгаа-7
  Авто замын түгжрэлд боловсролын салбарын үзүүлж буй нөлөөлөл
 • Судалгаа-8
  Улаанбаатар хотын зорчигч хөдөлгөөний математик загварчлал СИМУЛЯЦИ
 • Судалгаа-9
  Мах, махан бүтээгдэхүүний экспорт
Сэтгүүл үзэх