“Хэрлэн тооно” төсөл хэрэгжсэнээр Говийн бүсийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ

Sarangerel
2024-05-09 12:43:32
Ангилал:

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, цөлжилтийг бууруулах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, нутгийн иргэдийн сайхан амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор  Хэрлэн гол дээр олон зориулалттай усан цогцолбор байгуулах, “Хэрлэн тооно” төслийг “Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК-иас санаачлан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж буй билээ. Энэ хүрээнд “Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Э.Ганхүү, Төслийн зөвлөх Ш.Мягмар нарын төлөөлөл “Хэрлэн тооно” төслийн  талбайд ажиллалаа. Ийнхүү Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын засаг дарга Э.Төгөлдөрт төсөл хэрэгжсэнээр орон нутаг, хүн ам, мал аж ахуй  болон Хэрлэн голд үзүүлэх нөлөөлөл ямар байх талаар танилцуулав.

Хэрлэн гол дээр ус хуримтлуулах сан байгуулж, урсцын тохируулга хийн, ус дамжуулах хоолойгоор дамжуулалт хийснээр Говийн бүс нутгийн өсөн нэмэгдэж буй хот суурин, хүн ам, хөдөө аж ахуй, байгаль хамгаалах зориулалтаар ашиглах, томоохон уул уурхайн үйлдвэрийн ус хангамжтай хамтад нь шийдвэрлээд зогсохгүй ногоон байгууламжуудыг дахин сэргээх боломж бүрдэх юм. Түүнчлэн “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэхэд усны эх үүсвэрийг шинээр бий болгох, нөхөн сэргээхэд чиглэсэн асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтой талаар судалгаа хийсэн бөгөөд төслийн ТЭЗҮ боловсруулах шатандаа явж байна.