Monthly Archives: 12 сар 2019

2019-12-04 17:00:24 сэтгэгдэл

Залуу үед ирсэн захиалга

  Бүтэнсайн өдрийн өглөө Корпорэйт Конвеншн Центрт танхим дүүрэн хүмүүс цуглажээ. Мянга гаруй хүнийг ийн цуглуулсан үйл ажиллагаа бол тав...

Дэлгэрэнгүй