Цахим засаглал
2020-07-15 11:00:19 сэтгэгдэл

Шийдэл

Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагаас гаргасан 2019 оны авлигын индексээр Монгол Улс 35 оноо авч 180 орноос 106-д жагсав. Гучин таваас доош...

Дэлгэрэнгүй