Эдийн засагЭдийн засагч бичиж байна
2022-10-21 13:43:17 сэтгэгдэл

Цар тахлын дараах эдийн засгийн тогтвортой байдалд төсвийн бодлогын гүйцэтгэх үүрэг

КОВИД-19 цар тахал, ОХУ-Украины дайны нөхцөл байдал нь улс орнуудын эдийн засагт бүтцийн өөрчлөлтийн шинжтэй түр зуурын бус нийлүүлэлтийн шок...

Дэлгэрэнгүй

Эдийн засагЭдийн засагч бичиж байна
2022-09-15 11:22:07 сэтгэгдэл

Цар тахал, хямралаас авах сургамж: Бүтцийн реформоо хийж чадах уу?

КОВИД-19 цар тахал, ОХУ-Украины дайн зэрэг дараалсан том цочролуудын үр дагаварт худалдааны тээвэр, логистикийн зардал, шатахуун, хүнсний үнэ огцом өссөнөөр...

Дэлгэрэнгүй