Шинэ дугаар

Онцлох нийтлэл

    [Хууль] Шинэчлэлт нэг [Цахимжилт] Мөнгө хэзээ ч унтдаггүй. [Валютын нөөц] Алтны “алт” шиг үүрэг. [Хяналт шалгалт] Эрсдэл дагуулсан үнэлгээ. [Хөгжлийн түүх] Хувьсгалаас хувьсгалын хооронд... [Бодлого] Мөнгө удирдах ухаан.
Худалдаж авах
ОнТоо
20107.1
201110.9
201217.2
201319.8
201421.8
201522.7
201624.6
201727.4
ДНБ-ий өсөлт5.3%
Инфляци5.8%
Ажилгүйдлийн түвшин9.6%

Статистик

Монгол Улсын нийт гадаад өр

Видео мэдээ