Шинэ дугаар

Онцлох нийтлэл

    [Томилолт] Лондон-Хөгшин Европын ихэмсэг хатагтай. [Инфографик] Уул уурхайн салбарын 2018 оны ТОП-10 тренд. [Экспорт] Дэлхийд гарах хүсэл ба хясал.
Худалдаж авах

Өмнөх дугаарууд

  • Татвар дарамт биш

  • Дэлхийн хүн

  • Монгол-Америкийн 30 жилийн хамтын ажиллагаа

  • Эвлүүлэг 2018

  • Дэлхий 2018

  • Зээлийн хүү

Өмнөх дугаарууд
Онхувь
201117.3
201212.3
201311.6
20147.9
20152.4
20161.2
20175.1
ДНБ-ий өсөлт6.1
Ажилгүйдлийн түвшин9.7
Инфляцийн түвшин6.0

Статистик

Монгол Улсын ДНБ-ий өсөлт

Видео мэдээ