Шинэ дугаар

Онцлох нийтлэл

    [Шилдэг илтгэл] Уул уурхайн салбарын ирээдүйн авьяастнуудыг Африкаас тодруулах нь. [Аялал жуулчлал] Аз жаргалтайгаар илүү их аялна. [Үзэл бодол] Сайхан амьдралын эрэлд. [Канако бичиж байна] Монгол AI.
Худалдаж авах

Өмнөх дугаарууд

  • Дэлхийн хүн

  • Монгол-Америкийн 30 жилийн хамтын ажиллагаа

  • Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт, бизнесийн форум 2018

  • Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого

  • Эвлүүлэг 2018

  • Дэлхий 2018

Өмнөх дугаарууд
Онхувь
201117.3
201212.3
201311.6
20147.9
20152.4
20161.2
20175.1
ДНБ-ий өсөлт5.1
Ажилгүйдлийн түвшин7.3
Инфляцийн түвшин6.9

Статистик

Монгол Улсын ДНБ-ий өсөлт

Видео мэдээ