Шинэ дугаар

Онцлох нийтлэл

    [Амжилтын түүх] Ур чадварын гинжин хэлхээ. [Хамтын ажиллагаа] Боломжийг ашигла. [Үндэсний ханган нийлүүлэлт] Монголд үйлдвэрлэсэн Оюу толгой. [Бизнесмэн] Стандарт бол хөгжлийн хөшүүрэг.
Худалдаж авах

Өмнөх дугаарууд

  • Монголд үйлдвэрлэв

  • Made In Mongolia

  • Prime Minister U.Khurelsukh: Will create inclusive growth for citizens

  • Монгол улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх:: Иргэддээ хүртээмжтэй өсөлт бий болгоно

  • Татвар дарамт биш

  • Дэлхийн хүн

Өмнөх дугаарууд
Онхувь
201117.3
201212.3
201311.6
20147.9
20152.4
20161.2
20175.1
ДНБ-ий өсөлт6.1
Ажилгүйдлийн түвшин9.7
Инфляцийн түвшин6.0

Статистик

Монгол Улсын ДНБ-ий өсөлт

Видео мэдээ