Шинэ дугаар

Онцлох нийтлэл

    [Ханш] Боломжгүйн гурвалжин ба Монгол Улс. [Улс төр] Хонгилдоон. [Асуудал] Тэтгэдэггүй Тэтгэврийн сан.
Худалдаж авах

Өмнөх дугаарууд

  • 2019: Дэлхийн эдийн засаг

  • Монгол Яаав...? Яахым бол?

  • Зүүн хойд Азийн Интеграци ба Монгол Улс

  • “Атрын IV аян” ямар байх ёстой вэ?

  • Дэлхийд гарах эрэлд

  • Монголд үйлдвэрлэв

Өмнөх дугаарууд
Онхувь
201117.3
201212.3
201311.6
20147.9
20152.4
20161.2
20175.1
ДНБ-ий өсөлт6.1
Ажилгүйдлийн түвшин9.7
Инфляцийн түвшин6.0

Статистик

Монгол Улсын ДНБ-ий өсөлт

Видео мэдээ