Шинэ дугаар

Онцлох нийтлэл

    [Эрчим хүч] Like дарж, Comment бичмээр байна уу?. [Өр] Хөгжих төлөөс. [Блокчейн] Итгэх, эс итгэх.
Худалдаж авах

Өмнөх дугаарууд

  • Сайхан шинэлсэн үү?

  • 2019: Дэлхийн эдийн засаг

  • Монгол Яаав...? Яахым бол?

  • Зүүн хойд Азийн Интеграци ба Монгол Улс

  • “Атрын IV аян” ямар байх ёстой вэ?

  • Дэлхийд гарах эрэлд

Өмнөх дугаарууд
ОнТоо
20107.1
201110.9
201217.2
201319.8
201421.8
201522.7
201624.6
201727.4
ДНБ-ий өсөлт5.3%
Инфляци5.8%
Ажилгүйдлийн түвшин9.6%

Статистик

Монгол Улсын нийт гадаад өр

Видео мэдээ