Шинэ дугаар

Онцлох нийтлэл

    [ЭТТ] Цаг бага үлдсэн. [Хүлээлт] Татвараа авах гээд алтаа алдах нь. [Шинэчлэл] Татварын хуулийг гадны нүдээр. [Сурвалжлага] Өсөхөд учир бий. [Үндсэн хууль] Үзэл санаагүй Үндсэн хууль. [Ном] Ялагдахаас, алдахаас бүү ай.
Худалдаж авах
ОнТоо
20107.1
201110.9
201217.2
201319.8
201421.8
201522.7
201624.6
201727.4
ДНБ-ий өсөлт5.3%
Инфляци5.8%
Ажилгүйдлийн түвшин9.6%

Статистик

Монгол Улсын нийт гадаад өр

Видео мэдээ