СанхүүЭдийн засаг
2020-05-22 16:56:41 сэтгэгдэл

Мөнгө угаалтын сэжигтэй тохиолдлуудыг банкууд мэдээлдэг ч дараагийн шатанд замхрах нь элбэг

Европын Холбоо манай улсыг мөнгө угаах эрсдэлтэй орнуудын жагсаалтад оруулсантай холбогдуулан Монголын банкны холбооны удирдлагатай ярилцлаа. Манай улсын санхүүгийн системд...

Дэлгэрэнгүй