Банкны салбарын шинэчлэлТусгай сурвалжилга
2021-05-20 13:22:27 сэтгэгдэл

Монгол Улсад гадаадын банк орж ирэхэд анхаарах асуудлууд

Монгол Улсад өдгөө хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн дагуу шаардлага хангасан гадаад улсын банк, санхүүгийн байгууллага эсвэл хуулийн этгээд...

Дэлгэрэнгүй


Банкны салбарын шинэчлэлТусгай сурвалжилга
2021-05-18 12:16:09 сэтгэгдэл

Ниргэсэн хойно нь хашхирах бус урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бүрдүүлнэ

Банк бол бизнес, гэхдээ тун онцлогтой, эмзэг бизнес. Итгэлцэл дээр тогтдог учраас тэр. Хэрэв банк хүндрэлд орвол зөвхөн хөрөнгө оруулагчид,...

Дэлгэрэнгүй


Банкны салбарын шинэчлэлТусгай сурвалжилга
2021-04-21 11:25:35 сэтгэгдэл

Банкуудын хувьцаа эзэмшигчдийн төвлөрөл буурч, нээлттэй компани болсноор засаглал сайжирна

Банкны хоёр шатлалт тогтолцоотой болсноос хойш өнөөг хүртэл нийт 35 банк байгуулагдаж байсан ч татан буугдсан нь 20 гаруй. Энэ...

Дэлгэрэнгүй