Тогтвортой ноос ноолуурТусгай сурвалжилга
2020-04-24 14:08:56 сэтгэгдэл

Зах зээлийнхээ хэрэгцээг мэдрээд малчид цайвар өнгийн ноолуур бэлтгэх болсон

Өмнөговь аймгийн Баяндэл сумын “Жаргалантын Итгэлцэл” хоршооны дарга Л.Бурмаа: -Тухайн бүс нутгийн онцлогоос шалтгаалан малын ашиг шим болоод мал маллах...

Дэлгэрэнгүй

Тогтвортой ноос ноолуурТусгай сурвалжилга
2020-04-24 14:06:46 сэтгэгдэл

Нүүдлийн МАА тогтвортой гэдгийг бид батлах зорилготой

Стандартын нийцэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, доктор Ц.Алтанзул: огтвортой ноос ноолуур эвсэл (ТННЭ)ТББ-аас малчдыг шинжлэх ухаанч байдлаар малдаа ээлтэй, байгаль орчиндоо...

Дэлгэрэнгүй

Тогтвортой ноос ноолуурТусгай сурвалжилга
2020-04-24 14:04:53 сэтгэгдэл

“Хаан ширхэгт” брэндийн бүтээгдэхүүнийг дэлхийд гаргаж, Хятадын ноолуураас ялгахыг зорьж байна

ХХААХҮЯ-ны Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжүүлэлтийг зохицуулах газрын дарга Б.Батхүү Монголын ноолууран брэнд бүтээгдэхүүнийг үндэсний болон дэлхийн зах зээлд гаргахад "Тогтвортой...

Дэлгэрэнгүй