Monthly Archives: 9 сар 2021

2021-09-23 15:09:20 сэтгэгдэл

Боловсруулах төлөвлөгөө

Өнгөрсөн 30 жилд уул уурхайн олборлох салбар түлхүү хөгжсөн бол ирэх 30 жилд олборлосноо боловсруулахад анхаарна гэж УУХҮЯ-аас мэдэгдлээ. Үүний...

Дэлгэрэнгүй