Monthly Archives: 3 сар 2024

2024-03-22 12:56:10 сэтгэгдэл

З.Батбаяр: Усны нөөцөд тулгуурласан нэгдсэн бодлого хэрэгтэй гэдгийг улсаараа ойлгож эхэллээ

Гуравдугаар сарын 22 бол Дэлхийн усны өдөр. Эл өдрийг тохиолдуулан Усны газрын дарга З.Батбаяртай усны нөөц, ашиглалтын талаар дэлгэрэнгүй ярилцлаа....

Дэлгэрэнгүй