Хот төлөвлөлтЭдийн засаг
2022-05-26 16:52:11 сэтгэгдэл

Орон нутгийн онцлогт тохирсон ухаалаг дулааны сүлжээг бий болгоно

Барилга, хот байгуулалтын яам, Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумын Засаг даргын Тамгын газрын захиалгаар, “Оюу толгой” ХХК-ийн санхүүжилтээр боловсруулсан “Ханбогд сумын...

Дэлгэрэнгүй